Kommunen med piggene ute – slik vil de få harstadværinger til å kjøre piggfritt

foto