Hele prosjektet på Esso-tomta anslås å koste 85 millioner