I formiddag var rådet innkalt til nytt møte, nettopp for å bli orientert om brosteinene på torget. Denne gangen i et lukket møte.

– Jeg skal orientere medlemmene om noe, og det skal skje i lukket møte, sa leder Heid-Randi Nilsen, da avisen kontaktet henne i går.

Internt

Hun var klar på at ingenting av det som ville bli sagt i møtet skulle i Harstad Tidende.

– Rådet møter alene til en intern orientering.

Da avisen opplyste at vi ville påklage avgjørelsen i henhold til offentlighetsloven, varslet Nilsen at det ikke ville bli avviklet møte med avisen til stede.

Ti minutter etterpå kom meldingen om at det planlagte møtet i råd for funksjonshemmede i dag er avlyst.

Brostein-debatten har vært hett tema i avisspaltene de siste ukene. Ikke minst etter at hele rådet for funksjonshemmede – og mange flere - nylig stilte på torget for å vise befolkningen hvor ille det er å ta seg over det ujevne dekket.

I hvert møte

Flere rullestolbrukere fortalte om ublide møter med brosteinene, og på møtet i rådet 13. april gjorde medlemmene det klart at de ikke vil vente til sentrumsplanen er vedtatt før noe blir gjort. Rådet ba om at det må iverksettes arbeid for å utbedre brosteindekket på torget. I møtet ble det sagt at brostein-problematikken skal tas opp i hver eneste møte fremover inntil saken er løst.

Et knapt flertall, med Arbeiderpartiet og Venstre i spissen, setter foten ned for å gjøre midlertidige tilpasninger. De vil vente på sentrumsplanen.

– Helt uforståelig

Sjefredaktør Kjell Rune Henriksen finner det totalt uforståelig at man går til det skritt å lukke et informasjonsmøte om brosteinen på torget.

– Dette er en sak som skal og må diskuteres i det offentlige rom. Det er der den hører hjemme, og det er til det beste for alle parter. Ved å stenge mediene ute, stenger man også offentligheten ute, og det kan vi ikke akseptere.

- Derfor ba vi også om en begrunnelse for avgjørelsen om å lukke møtet. At møtet da ble avlyst, synes merkelig.

- Jeg stiller meg for øvrig undrende til at vi den ene dagen blir invitert inn for å sette fokus på problemstillingen, mens vi neste dag nærmest blir erklært uønsket, sier Henriksen.