Russepresident Frida Nilsen stiller sammen med flere medruss seg uforstående til hvorfor skolens ledelse ikke lar elevene delta på dette arrangementet.

Uforståelig

– I år arrangeres denne markeringen for 5. gang, og Stangnes videregående har deltatt alle de foregående årene. I år har de valgt å sette foten ned for alle elevene på Vg2 og Vg3, det vil si de aller fleste som fyller 18 år i år og som enten nylig har fått lappen eller kommer til å få den i løpet av året.

– For oss er det helt uforståelig at skolen har valgt å prioritere bort dette flotte arrangementet som er med på å sette fokus på trafikksikkerhet nå i russetiden. Når vi i tillegg vet at organisasjonen Trafikksikker Russ dekker alle kostnadene ved busstransport samt selve arrangementet i Nordic Hall, betyr det at dette ikke koster skolen en krone, sier russepresident Nilsen og får samtykkende nikk fra sine medruss.

Bak en bårebil

Trafikksikker Russ har de seneste årene arrangert en kortesje gjennom byens gater sammen med uttrykkingseetatene for å markere ”trafikkofrenes dag” samt rette fokus på atferd i trafikken i løpet av russetiden. De fleste deltakerne i kortesjen har vært utstyr med et eget hvitt kors som de har bært mens de har gått bak en bårebil.

Helt bak mål

– Denne form for markering har vi tidligere fått tilbakemeldinger på har vært svært nyttig og fått russen til å tenke seg om hvordan vi skal oppføre oss i trafikken under russefeiringen. Den har etter vår oppfatning virkelig hatt en preventiv virkning, og er et flott forebyggende arrangement vi har sett frem til å delta på sammen med andre russ fra Hegge og Rå videregående skoler, sier de åtte russeungdommene, og legger til:

- Det er helt bak mål og komplett ubegripelig at vi ikke får delta på dette. Det virker rett og slett som at skolen ikke tar trafikksikkerheten på alvor.

– Vi er i hvert fall ikke i tvil om at mange vil reagere negativt på at Stangnes vgs ikke deltar på denne typen arrangementer, sier de oppgitte elevene som i det lengste håper at skolens ledelse ombestemmer seg og lar også årets russekull ved skolen delta.

Fornuftige valg

– Vi legger oss selvsagt ikke opp i hvordan skolen prioriterer. Men på generellt grunnlag støtter vi fullt ut alle tiltak som har med trafikksikkerhet å gjøre. Dersom denne form for arrangementer kan bidra til at russen gjør fornuftig valg i trafikken under russefeiringen, er det ikke utelukket at ulykker kan unngås, sier Heggen og Steffensen.