På grunn av sikkerheten og omfanget av arbeidet på veien over Hamran er veien fullstendig stengt i anleggsperioden på cirka fire måneder. Veien blir fysisk stengt rett nord for Sørrollnes fisk og ved kraftverket på Ytre Forså.

En strekning på 1130 meter får blant annet bredere vei og lavere stigning.

Her er det som skal gjøres:

  • Veibredden utvides til 5,5 meter (asfaltert veibredde er 5 meter).

  • Det lages grøft på innsiden for å ivareta drenering og fjellsikring.

  • Det lages nytt rekkverk på utsiden.

  • Stigningsforholdet over Hamran reduseres fra 12 til 8,7 prosent.

  • Det legges ni nye stikkrenner gjennom veien.

  • Det etableres fem møteplasser.

  • Det utføres omfattende fjellsikring (bolting/nett/rensk). Arbeidssikring før og underveis i arbeidet, og permanent sikring i etterkant.

Arbeidet planlegges å starte mandag 9. mai og det skal etter planen være ferdig i første halvdel av september.