E10 Snubba i Evenes: - Vegen er åpnet etter trafikkuhell