Har inngått ny avtale om veterinærvakttjeneste

foto