Får dispensasjon fra arealplanen, setter opp flytebrygge

foto