Åpnet ny bensinstasjon – lenge siden folk har sett 18-tallet

foto