– For Nordland sin del så ser vi en utvikling som er omtrent slik vi kunne håpe på. Vi får ikke toppkarakter innenfor alle felt, det kan vi heller ikke forvente når vi står midt i en stor omstilling. Men det er positive resultater på prioriterte felt, sier visepolitimester Heidi Kløkstad.  – Kriminaliteten totalt sett går ned, noe som samsvarer med utviklingen i landet for øvrig.

Onsdag ble straffesakstallene for 2017 lagt fram. De gir et bilde på hvordan kriminaliteten har vært i Norge det siste året og mulige trender og tendenser.

Nedgang i kriminalitet – også i Nordland

I Nordland ser gikk kriminaliteten ned, og tallene viser dette tydelig innenfor vinning og narkotika. Dette er ikke ensbetydende med at kriminaliteten blir borte.

– Når det gjelder vinning så er den den tradisjonelle vinningskriminaliteten som går ned. Men vi har grunn til å tro at de kriminelle opererer mer på nett enn tidligere, og det er trolig store mørketall på dette feltet. Når det gjelder narkotika så er henger antall saker sammen med politiets innsats på feltet. Lave tall, eller reduserte tall innenfor narkotikakriminalitet viser at politiet har hatt noe mindre fokus på narkotika i perioden, og at andre saksfelt har fått høyere prioritet, sier Kløkstad.

Oppklarer mye

Oppklaringsprosenten er for øvrig god, sier Kløkstad.

– Der Norge har en oppklaringsprosent på 52,6 har vi i Nordland 65,4. Vi er glad for at tallet er så høyt som dette. Det viser at selv om vi i noen tilfelle bruker mer tid på saker enn ønskelig, så er kvaliteten bra og vi oppklarer mye.