Eivind Stene (Frp) vil vite hvor mye penger kommunen akter å bruke på Gammelbrygga-prosjektet. I torsdagens kommunestyre tok han opp saken.

Enden på visa blir (trolig) 22. mars. Da skal kommunestyret avgjøre saken.

Fra kommunestyret torsdag heter det blant annet:

  • Det er nå viktig at vi får en avklaring i saken.

  • Både fordi den har versert lenge, fordi dette er påkrevd i forhold til å få utviklet et et viktig område i sentrum, men også fordi det trengs en avklaring i forhold til rivningsforbudet i god tid før det går ut.

  • Rådmannen har signalisert at kommunestyret vil få seg forelagt en sak 22. mars med en anbefaling om veien videre, svarte ordfører Marianne Bremnes på interpellasjonen som ble fremmet av Frps gruppeleder Eivind Stene.

Han tok opp saken i en interpellasjon før jul, men saken ble utsatt til første møte etter nyttår, som er i dag, torsdag.

10 årsjubileum

Stene viser til at det nå er ti år siden Brygga Utvikling kjøpte Gammelbrygga og tilstøtende eiendom av Harstad kommune.

– Nå er det på tide med en avklaring, mener Stene.

Han viser til at Brygga Eiendom ikke har fått utvikle eiendommen som planlagt.

– Dette på grunn interessegrupper og politiske støttespilleres iherdige jobb for å bevare brygga og hindre at eiendommen blir bebygd med høye hus, påpeker Stene.

Han viser til at saken nå står «på stedet hvil» etter at kommunen la ned forbud mot tiltak, og deretter rivingsforbud på eiendommen.

– Gammelbrygga står for forfall og trivselsfaktoren i sentrum får betale. Forsøk på å få Gammelbrygga vernet, har strandet etter at byggets historie er klarlagt, hevder Stene.

Han viser til at privat eiendomsrett er dypt forankret i Norge, og kun ved helt spesielle samfunnsoppgaver vil det være aktuelt å se bort fra denne.

21 millioner

Stene viser til at eiendommen fortsatt er til salgs for 21 millioner kroner.

– Dersom flertallet i kommunestyret mener alvor når de sier at Gammelbrygga skal bevares, bør de kjøpe den nå eller la eieren komme i gang med sitt prosjekt. Alle momenter er nå på plass i saken om Gammelbrygga, og en avklaring for å komme videre, må komme nå, mener Stene.

Han rettet følgende spørsmål til ordføreren torsdag 1. februar:

– Hva vil ordføreren gjøre for å få en avklaring i saken, og når kan det forventes at en avklaring er gjort?

– Hva er ordførerens kommentar til den prosessen vi har sett i denne saken, og er dette en prosess man vil benytte seg av overfor flere eller andre aktører som utvikler eiendom i Harstad?

– Hvor mye penger ser ordføreren seg nødt til å bruke på prosjekt Gammelbrygga?

– Gammelbrygga er ilagt et rivingsforbud i påvente av et nytt vedtak innen fire år. Hvilket vedtak er det ordføreren mener som vil komme som skal forandre situasjonen, spør Eivind Stene.

Svar: Eivind Stene krever svar.