På grunn av tilstrømmingen av asylsøkere til Norge har UDI bedt om tilbud på drift av asylmottak med til sammen 10.000 plasser i Norge. I Nord-Norge er behovet rundt 1.600 plasser og 10 driftsoperatører har meldt sin interesse innen fristen 11. april. Av dem er det kun Sør-Troms mottak i Evenes og Mottak Norge i Skånland som har sendt tilbud fra denne regionen.

Totalt vil de to mottakene kunne huse 280 asylsøkere, skriver UDI. Totalt tilbyr de 10 søkerne 1.294 plasser, som er noe lavere enn den totale utlysningen i konkurransen.

Regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI Nord er likevel godt fornøyd.

- Det ser ut som vi kan dekke vårt behov for plasser. Nå går vi i forhandlinger med tilbyderne, sier Fridfeldt.

Tidligere har han bedt om at også kommunene melder seg på i konkurransen om å drive mottak. Kvæfjord kommune driver i dag eget mottak som hvert år gir overskudd og kroner til kommunekassa. I Nord-Norge har bare Brønnøy og Alstahaug kommuner meldt sin interesse.

Rådmann Hugo Thode Hansen i Harstad sier at man undersøkte muligheten for å være med i utlysningsrunden.

- Den fremste grunnen til å ikke søke, er at vi ikke har funnet et egnet lokale for å drive asylmottak. Det legger en begrensning. Da vi i kartleggingen så at vi manglet lokaler, stanset vi prosessen der, sier Hansen.

- Men dere var interesserte i å drive et kommunalt asylmottak?

- Det kunne vi ha vært. Vi har likevel god erfaring med de som driver lokalt. Det er profesjonelle aktører som vi samarbeider godt med, sier Hansen.

De som vil drive asylmottak i Nord-Norge er:

  • Mottaksdrift Nord AS, Andøy (350 plasser)

  • Sør-Troms mottak AS, Evenes (130 plasser)

  • Alstahaug KF, Alstahaug (160 plasser)

  • Vitar Eiendom, Meløy (178 plasser)

  • Guossit AS, Tana (100 plasser)

  • Brønnøy kommune, Brønnøy (140 plasser)

  • Mottak Norge AS, Skånland (150 plasser)

  • Hero Norge AS, Alstahaug (160 plasser)

  • Nord-Norsk mottakssenter, Sør-Varanger (160 plasser)

  • Nord-Norsk mottakssenter, Bodø (100 plasser)