Harstad politistasjon ønsker kontakt med en eldre dame med en liten hund som er observert gående like utenfor boligblokka da fornærmede kom ut etter å ha blitt angrepet med kniv mandag.

- Vi har prøvd å finne ut hvem det er, men går nå ut med en etterlysning. Vi ber henne ta kontakt med politiet, sier politistasjonsjef Morten Hole.

Hun er det eneste vitnet politiet ikke har identiteten til. Kvinnen ble sett av andre vitner som politiet har snakket med, sier Hole.

Også andre som har informasjon om saken, eller kjente til de involverte, ønsker politiet kontakt med, opplyser Morten Hole.

- Hvis det er noen vi ikke har snakket med, ber vi dem ta kontakt.

Politiet har kontaktnummer 02800.