Forstyrret natteroen: – Politiet måtte rykke ut

foto