Vil ha Fritidskortkassen klar til skolestart – skal dekke medlemskontingent, utstyr og egenandel til turer