Vil investere en halv milliard i et nytt kvartal og handelssenter