Motordagen på Stangnesbasen: – Forventer 500 kjøretøy