Slik blir veijobber omgjort til vann- og avløpsprosjekt

foto