Ingen konkurranse om VA-prosjekt. Kommunen tar jobbene selv

foto
Vesteråsveien er en av stedene det skal legges ny vannledning i 2022. Foto: Google Street View