Ingen konkurranse om VA-prosjekt. Kommunen tar jobbene selv