Urbane sauer beitet langs innfartsåren - fristet av lettsaltet kløvereng

foto