Bygg flerbrukshallen som et spleiselag mens muligheten er der