Det er et viktig arbeid som ble startet, nemlig å få oversikt over ledningsnettet under brosteinen.

Det er Hinnstein AS som forestår arbeidet. Først ble ledningsnettet markert i snøen og isen. Deretter gikk man langs markeringene med utstyr som til syvende og sist «plasserer» ledningene i digital form på et kart.

Dermed kan man være trygg på å ikke rasere ledningsnettet når gravearbeidet på Richard Kaarbøs starter.