I går skrev Harstad Tidende om en 13 år gammel gutt som ble påtvunget en renneløkke rundt halsen, slått i ansiktet og truet på livet. Noen måneder senere stengte de samme guttene 13-åringen inne i en vanntank, fant et hull i tanken og urinerte inn. Begge de to alvorlige hendelsene skjedde i fjor sommer, utenfor skolens område. Den domfelte og hans tre medhjelpere var alle mindreårige.

– Drøyt å lese

– Jeg har jobbet i skolen i 35 år, og dette er noe av det verste jeg har registrert av hendelser. Jeg er sjokkert over at så unge mennesker har planlagt noe så ille, og har tatt det så langt. Det var drøyt å lese om saken, sier skolesjefen.

Halvorsen hadde ikke hørt om saken før hun leste referatet fra domsavsigelsen fra Trondenes tingrett i gårsdagens avis.

– På hvilken måte blir skolen involvert når slike hendelser skjer på ungdommenes fritid utenom skolens område?

– På generell basis vil skolen være en del av opplegget rundt barn og unge når det skjer noe.

Såkalt «prank»

De to groteske handlingene ble filmet og skulle etter planen legges ut på YouTube. I retten forklarte domfelte at hensikten med å filme hendelsen var for å se fornærmedes reaksjon når han fikk vite at «de bare hadde tullet med han». På ungdomsspråket kalles dette «prank» - en spøk. Tiltalte fortalte i retten at han ikke var klar over at 13-åringen ble redd, og sa at det grunnleggende med en slik spøk er å lure vedkommende.

I det aktuelle tilfellet gikk den såkalte «pranken» over alle støvleskaft.

Digitalt klokskap

Skolesjefen sier det jobbes mye rundt om på skolene med å lære elevene om digitalt vett og klokskap.

– Den teknologiske utviklingen går ofte fortere enn vi klarer å henge med. Men det handler ofte om hvilken etisk ballast den enkelte ungdom kommer ut i samfunnet med, sier hun.

Skolesjefen slår fast at det skal være trygt både i skolegården og der elevene ferdes på fritida.

Tas opp i skolen

– Vi har fått et fenomen med at ungdommen legger ut videoer på nettsteder, og det er viktig at de unge vet hva de gjør, sier Halvorsen.

Hun både håper og tror at skolene tar opp den aktuelle saken som tema med elevene og gir klar beskjed om at slik oppførsel er total uakseptabel.

Nedslående

I rettssaken kom det fram at de fire gjerningsmennene truet offeret til å innrømme at han var homofil.

– Jeg trodde ærlig talt at homobegrepet som skjellsord var borte i dagens samfunn. Vi har mange som står fram og får ros for at de forteller at de er født i feil kropp, eller at de har en annen legning. Det er nedslående at unge mennesker bruker begrepet i negativ betydning, sier skolesjef Trine Halvorsen.