Fått titusener av kroner til å gjennomføre ungdomsprosjekter