Tråler i Tromsø gikk på grunn – traff kaianlegg

foto