Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tredje kvartal ble det åpnet 769 konkurser i Norge, noe som er en nedgang på hele 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere konkursen i varehandel

514 av konkursene er selskaper som har gått over ende, mens de resterende er enkelmannsforetak og personlige konkurser.

Flest konkurser er det i Oslo, fulgt av Hordaland. Og det er innenfor varehandel man finner flest konkurser. Innenfor varehandel øker faktisk antall konkurser, og ligger nå 4,5 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

Økt investeringsvilje

SSBs konjunkturbarometer for tredje kvartal viser positiv utvikling, og indikatoren blir beregnet til 10, opp ett poeng fra forrige kvartal.

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i industrien er på 82 prosent.

De fleste områder innenfor industrien er positive til utsiktene fremover, med unntak av treforedling som sliter, skriver TV 2 Nettavisen.