Eggum har klaget Harstad kommune inn for Sametinget, grunnet manglende protokollføring og rot i avviklingen av årets valg. I vurderingen av klagen har komiteen konkludert med blant annet dette:

"Det mangler protokoll fra samevalgsstyret i Harstad. Kommunen har skrevet ut en oversikt over mottatte forhåndsstemmer. Oversikten er lagt ved, men ikke protokollført. Harstad kommune har feiltolket regelverket og misoppfattet den informasjon de har fått om hvordan valget skal gjennomføres", skriver komiteen. Videre står det også:

"Sametinget vil, på bakgrunn av de klager som kommer inn, spesielt følge opp disse kommunene ved kommende valg. Både fordi vi anser det som svært viktig at velgeren får en god mottakelse ved stemmeavgivning, men også for at kommunen bedre skal kunne ivareta den forpliktelsen de har til å gjennomføre sametingsvalget".

Foto: Kjell Magne Angelsen