Hun viser til et behov i samfunnet for generelt å øke kompetansen om menn og overgrep.

– Studier viser at seksuelle overgrep mot gutter og menn er et relativt omfattende problem. Jeg opplever at det har vært mindre fokus på dette temaet både faglig og i samfunnet for øvrig, men er problemstillinger som så absolutt bør løftes opp og synliggjøres. Som fagperson synes jeg det er viktig å bryte tabuet omkring gutter og menn som utsettes for seksuelle overgrep, sier kommuneoverlege Barbro Hætta i ETS.

Det tar i gjennomsnitt 17 år før folk forteller om at de er utsatt for overgrep. Det er tabubelagt, derfor tar det lang tid, og mange bærer på mye skam. Det er viktig å fremheve at de fleste som opplever seksuelle krenkelser av noe slag går det helt fint med, men at vi mennesker kan reagere på forskjellige måter, og at noen vil ha sterkere reaksjoner enn andre.

Overgrep av gutter og menn er et spesielt vanskelig område. Hun viser til at mange menn bærer på skam og redsel for å ha kommet i en slik situasjon, og at de bærer på en skyld som tilhører en eller noen andre, nemlig overgriper.

Les også: Vil bane vei slik at flere tør be om hjelp

– Det er en realitet at menn kroppslig kan reagere fysisk på stimulering ved å få ereksjon, selv i traumatiske eller pinefulle situasjoner. Det at de får ereksjon kan føre til at de blir usikker på om de var med på handlingen. Eller de kan mistolke den kroppslige reaksjonen til en opplevelse av at de hadde lyst. Dermed blir det vanskelig å fortelle om det, og situasjonen blir enda mer skammelig, fordi man også er redd for at dette kan påvirke egen legning. Men det er en helt normal fysisk reaksjon, vi bruker begrepet at «kroppen forråder deg» om dette, sier kommuneoverlegen.

Mange overgrepsutsatte opplever mange vanskelige følelser, og kan eksempelvis ha et ambivalent forhold til overgriperen. De kan oppleve det som vanskelig å si nei, og opplever å bli utsatt for overgrep flere ganger.

Hun viser blant annet til en undersøkelse fra NTNU i 2014 om seksuell trakassering blant videregående elever i Sør-Trøndelag. 25 prosent av guttene i studien oppga at de har opplevd minst en form for seksuell tvang eller fysisk trakassering. Disse forekomsttallene inkluderer såkalt moderate seksuelle overgrep, som betyr at man er utsatt for en handling der man mot sin vilje har blitt holdt fast eller klemt på en seksuell måte.

– Mange gutter og menn i Norge har opplevd å bli utsatt for et eller flere seksuelle overgrep. Omfangstallene varierer noe fra undersøkelse til undersøkelse, men flere forskere og fagfolk har operert med et forsiktig estimat på at minst fem prosent av alle gutter og menn i Norge har opplevd en form for seksuelt overgrep, sier Hætta.

Basert på en gjennomgang av nyere undersøkelser, angir rapporten «Ser vi gutta» utarbeidet av Reform- ressurssenter for menn, at 10 prosent er et realistisk minsteanslag.

De norske forekomstundersøkelsene tyder på at kategorien «venner, kjæreste og bekjente» står bak flertallet av overgrep mot gutter. Bekjente kan være voksne så vel som jevnaldrende.

– Studier viser at grovt sett er 3/4 av disse overgriperne menn, mens faktisk 1/4 er kvinner, sier Hætta.

Hun viser ellers til generell informasjon om menn og overgrep på nettstedene utsattmann.no og reform.no.

Les også: Vil bane vei slik at flere tør be om hjelp