Artikkelen er hentet fra Harstad Tidendes magasin 68°47′N. Du kan lese hele magasinet her.

Fra mobil og nettbrett finnes det en utgave uten Flash her.

Gruppen ble opprinnelig etablert for flere år siden, men ramlet litt fra hverandre  etter hvert som de involverte fikk andre ting og gjøre eller flyttet fra byen. Nå har en knippe av byens unge mellom 20 og 40 vitalisert nettverksarbeidet igjen. Terje Ovesen er ny styreleder, og lover at aktiviteten skal økes.

Det ferske styret består av følgende:

  • Terje Ovesen, Styreleder, ansatt hos Chili

  • Marius Stamnes, nestleder, ansatt hos Weatherford

  • Julie Katrine Berg, ansatt hos Statoil

  • Sicilie Kristin Kanebog, ansattansatt hos BI advokat

  • Espen Willumsen ansatt hos Jobzone Norge

  • Ken Rune Berg, ansatt hos Scanmark Norge

  • Jim Harald Sletteng, ansatt hos Polar Forsikring

  • Per Arne Brevik, ansatt hos Harstad profileringspool

Trenger nettverket

- Byen trenger dette nettverket. Det er mange som flytter til Harstad, og da kan dette  nettverket være det som gjør at de blir inkludert og integrert på en god måte, sier Terje Ovesen.

Styremedlemmene, som har satt for seg å vekke nettverket til live, kommer fra flere av byens bedrifter som nå ansetter folk.

- Vi håper etter hvert at personalavdelingene kan se nytten i nettverket og bruke oss, sier Julie Katrine Berg.

Foreløpig har gruppen ingen finansiering av aktivitetene, men den håper bedrifter kan støtte nettverket økonomisk, da dette vil også komme bedriftenes egne ansatte til gode.

Alder ingen hindring

- Vi får mange spørsmål om man må være mellom 20 og 40 for å delta. Det må man ikke, sier Ovesen.

- Vi ønsker å være mer inkluderende, sier nestleder i styret, Marius Stamnes.

- Nettverket ble opprettet for å få de mellom 20 og 40 til å trives i Harstad. Både de som allerede bor her og de som kommer.. Men vi ønsker at nettverket skal favne bredere i byen, sier Stamnes.

Aktiviteter

Da gruppen kjørte i gang påmelding til vårens kanonballturnering, ble den fulltegnet med en gang.

- Mange ønsket umiddelbart å gjøre noe mer, og har på eget initiativ invitert til arrangementer gjennom sosiale medier, sier Espen Willumsen.

Nylig var et titalls personer ute på vinkveld, etter en åpen invitasjon gjennom gruppens kontaktnett.

#lillefredag

Men gruppen ønsker også å arrangere noen målrettede arrangementer etter inspirasjon fra Sortlands #lillefredag, som er en arena for unge mennesker i regionen til å møtes og knytte nettverk på tvers av både næringer, bedrifter og kommunegrenser. I tillegg til å være en sosial møteplass en gang i måneden, er det faglige presentasjoner, enten i form av et tema eller en bedrift som presenterer seg.

Mer kanon

Men først skal gruppen arrangere mer moro.

- Denne gangen planlegger vi en ny kanonballturnering med påfølgende bankett, slik at vi får et skikkelig nettverkstreff. Vi så etter sist turnering at folk savnet å kunne snakke sammen og bli bedre kjent,  sier Sicilie Kristin Kanebog.

- Turneringen blir nok etter jul. Fram til da skal vi jobbe for å få samarbeidspartnere. Så er det noen bedrifter som ser nytten i nettverket, er det bare å ta kontakt, sier Jim Harald Sletteng.

Artikkelen er hentet fra Harstad Tidendes magasin 68°47′N. Du kan lese hele magasinet her.

Fra mobil og nettbrett finnes det en utgave uten Flash her.