Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark går nå ut og ber om forslag til kandidater til en nordnorsk økomatpris. Det kan være personer, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat, og som har tilknytning til Nord-Norge.

Nordnorsk økomatpris er et tiltak for å påvirke til økt produksjon og forbruk av økologisk mat. Og det er i tråd med målsettinger fastsatt av Stortinget.

Den eller de som får prisen skal ved sin virksomhet ha gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon eller forbruk av økologisk mat i eller fra Nord-Norge. Dette kan være gjennom produksjon, videreforedling av produkter, varehandel, restaurantdrift, forskning, formidling, undervisning, veiledning, kunstneriske uttrykk, eller på andre måter.

Prisen består av et pengebeløp på 50.000 kroner og et diplom. Prisen vil bli overrakt under "Det nordnorske måltid" på SMAK Nordnorsk matfestival i Tromsø 23. september.