Torsdag skriver Dagens Næringsliv at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide foreslår å kutte over 1.500 stillinger i Forsvaret. Ni militærbaser legges ned, blant annet Trondenes, Åsegarden, Harstad Syd og Andøya.

Einar Mustaparta, leder i Harstad Høyre, sier at forslaget ikke er drøftet lokalt enda.

- Jeg har undersøkt saken og dette er som jeg nevnte lekkasjer. Dette blir derfor å betrakte som spekulasjoner. Basert på et slikt utgangspunktet ser jeg at det ikke blir riktig av meg å kommentere disse spekulasjonene, sier Mustaparta.

Han forteller at han partiet ønsker å jobbe lokalt for å unngå nedleggelser i regionen.

- Vi må i alle tilfelle fortsette jobben med å påvirke innholdet i langtidsmeldingen frem til den legges frem for stortinget om ikke lenge. Deretter forutsetter jeg en bred politisk behandling. Med andre ord er ingenting gitt annet enn de faktiske forhold som forsvarssjefen har lagt frem i sitt fagmilitære råd.

- Vi har jobbet for, og vil fortsette å jobbe for å opprettholde de kapasitetene som gir forsvarsevne i regionen vår. Det gjelder også tradisjonsbærere som FMKN. Innstillingen legges snart frem og vi vil  da gå gjennom de faktiske forhold og ta stilling til dette.