HLK: Gjør endringer i beregningen av nettleie

foto