Milliardsmell for Evenes flystasjon – blir langt dyrere enn planlagt

foto