Hvedingkvartalet: Ramsalt tverrpolitisk kritikk mot økning av høyden på bygget

foto