Dampskipet har lagt til kai ved Kulturhuset: Inviterer folk om bord

foto