Rydder skog for å forhindre elgpåkjørsler – nå spiser elgen av buskene som ligger i veikanten

foto