Beatrice fra Tjeldsund er ny leder i kulturpolitisk organisasjon

foto