Har koblet ut kraftstasjon etter røykutvikling

foto