250 lærere i Harstad er tatt ut i streik - se oversikt over hvilke skoler som berøres

foto