Vannlekkasje på Grytøy – vannet fosset ut like ved hovedveien

foto