Sjefen for Luftforsvaret mener Evenes bør ha Poseidon-simulator for 1,6 milliarder