I disse områdene skal Forsvaret gjennomføre øvelse