– For boligmarkedet er denne utflatingen nødvendig