Storm i kastene – ferger innstilt, utfordringer for flytrafikken