Flyktet fra krigen til Harstad – Tok fem dager å få oppholdstillatelse

foto