I 2015 innledet ESA, Eftas overvåkingsorgan, undersøkelser av avtalen mellom Hurtigruten og staten. Spørsmålet var om avtalen var i strid med EØS-avtalen, da staten kompenserer Hurtigruten for kjøp av tjenester.

I 2016 utgjorde kompensasjonen 16 prosent av Hurtigrutens omsetning.

- Etter å ha undersøkt avtalen har ikke ESA funnet klare bevis på overkompensasjon og kryss-subsidiering. Fortjenestemarginen på støtten fra staten ser ikke ut til å være urimelig, og Hurtigrutens kommersielle drift har ikke fått en urettmessig fordel gjennom for store statlige bidrag til de faste kostnadene knyttet til å levere tjenesten, skriver ESA i en pressemelding om avgjørelsen.

- Avgjørende viktig tilbud

-  Dette er en seier for innbyggerne og næringslivet langs hele kysten. ESA har skjønt hvilket avgjørende viktig tilbud Hurtigruten leverer gjennom avtalen med staten: Daglige avganger til 34 havner året rundt, nærmere 300.000 lokalreisende og rundt 80.000 godsforsendelser i Nord-Norge. Det var dette som sto på spill. Derfor er det grunn til å feire vedtaket fra ESA, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.

Ifølge Skjeldam har konsernet nettopp gjennomført en rungvirkningsundersøkelse.

- Den viser at Hurtigruten skaper milliardverdier og flere tusen lokale arbeidsplasser langs hele kysten. At Hurtigruten legger til kai hver eneste dag er avgjørende for livsgrunnlaget til mange tusen nordmenn, sier konsernsjefen.

Ønsker å delta i ny anbudsrunde

Dagens kystruteavtale mellom staten og Hurtigruten ble inngått i 2012. Den innebærer leveranse av transporttjenester på strekningen Bergen - Kirkenes.

Gjennom avtalen forplikter Hurtigruten seg til å seile innom alle 34 havnene langs ruten daglig, og sette av kapasitet til et bestemt antall lokale passasjerer og en bestemt mengde gods.

Avtalen løper ut i 2019 - med opsjon på ett års forlengelse.

- Hurtigruten ønsker å delta i anbudet når en ny Kystruteavtale blir lyst ut. Nå er det opp til Samferdselsdepartementet å utforme vilkår som gjør avtalen attraktiv også i fremtiden. Det er viktig for å sikre kritisk infrastruktur og tjenester til folk og næringsliv langs kysten, sier Skjeldam.