De sprengte 252 kilo dynamitt - og så lyset klokka 12.42