– Helt siden jeg startet i denne jobben for 15 år siden har jeg hatt lyst til å kunne tilby et søndagsåpent bibliotek

foto