- Kommunens rusomsorg i Harstad er et trist og uverdig tilbud