For første gang i en større by i Norge samles alle kommunale jordmødre i ett senter. Senteret ligger som en integrert del av helsestasjonen i Torgsenteret.

Ved å samle alle jordmødrene vil kommunen kunne tilby en mer enhetlig og lik svangerskapsomsorg til alle gravide i kommunene. Med dette skapes også en bedre omsorg for hver enkelt gravide og hennes familie.

Kontinuitet igjennom svangerskapet blir et nøkkelord og vil bety at den gravide vil bli ivaretatt av jordmor i samarbeid med fastlegen, fødeavdelinga ved UNN og helsesøster.

De gravide som har fulgt kontroller på helsestasjonene rundt omkring i kommunen, skal fortsette kontrollene hos samme jordmor ved jordmorsenteret i sentrum.

(Bladet Tromsø)